SKŁAD POWIATOWEJ RADY RUNKU PRACY

SKŁAD POWIATOWEJ RADY RUNKU PRACY

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 • działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej
  i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

 

VI KADENCJA (2023-2027)

Starosta Łobeski Zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łobzie na kadencję w latach 2023-2027 powołał następujące osoby:

 1. Grzegorz Kotwicki ( przewodniczący PRRP) - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego,
 2. Wiesław Lorent ( wiceprzewodniczący PRRP) - Stowarzyszenie “Współistnienie”,
 3. Piotr Ćwikła - Urząd Miejski w Łobzie,
 4. Arkadiusz Czerwiński - Urząd Miejski w Resku,
 5. Monika Kuźmińska – Urząd Miejski w Węgorzynie,
 6. Kazimierz Antosik - NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego,
 7. Władysław Kamola - Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych,
 8. Henryk Milczarkowski - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców,
 9. Zygmunt Heland - Fundacja “Pasja”,
 10.  Piotr Błażejowski - Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Zachodniopomorski.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbro Andrzej
(2020-11-15 18:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbro Andrzej
(2023-04-14 13:50:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki