INFORMACJE OGÓLNE I PODSTAWY PRAWNE

INFORMACJE OGÓLNE I PODSTAWY PRAWNE

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie odpowiada za techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Organizację oraz tryb działania Powiatowej Rady Rynku Pracy regulują:

  1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz.U. 2022 poz. 690 z poźn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 630).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbro Andrzej
(2020-11-15 18:00:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbro Andrzej
(2023-04-14 13:48:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki