ROLA I ZADANIA PRRP

ROLA I ZADANIA PRRP

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbro Andrzej
(2020-11-15 18:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbro Andrzej
(2020-11-15 18:04:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki