Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://pup.lobez.ibip.pl/public/

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Ul. Niepodległości 13

73-150 Łobez

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-28

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo - treści niewykorzystywane do realizacji bieżących działań podmiotu oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: szlo@praca.gov.pl lub telefoniczny na numer: 91 397 40 88.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbro Andrzej
(2020-09-29 09:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbro Andrzej
(2020-09-29 09:38:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki