Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Poniedziałek 03.08.2015

zaawansowane

Adres i kontakt

                                                                 

                                                                                                                                

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z DNIA 28.07.2015 r.

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że pozyskiwane są nowe środki przeznaczone na organizację staży oraz

refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, o których mowa w art.49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to osoby:

1) do 30 roku życia,

2) długotrwale bezrobotne,

3) powyżej 50 roku życia,

4) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

5) posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

6) niepełnosprawne.

 

Zainteresowanych pracodawców z sektora prywatnego zapraszamy do niezwłocznego składania wniosków, gdyż w przypadku nie wykorzystania

przyznanych środków zostaną one przekazane instytucjom publicznym. Staż organizowany w ramach tego programu może trwać maksymalnie 4 miesiące,

wymagana jest też gwarancja zatrudnienia po zakończonym stażu. Ilość miejsc jak i czas rozpoczęcia realizacji (szczególnie staży) jest ograniczony.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy pok. nr 3 i nr 4 oraz pod numerem telefonu 91 39 740 88 , 91 39 742 44.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informuje, że od dnia 20.04.2015 r.,

w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

oraz orzeczeń lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

(Dz. U. z 2015 r., poz.457), nie będzie mógł finansować

badań lekarskich osób bezrobotnych kierowanych na staż.

Obowiązek ten będzie spoczywał na pracodawcy,

który jest organizatorem stażu.

 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
ul. Niepodległości 13
 73-150 Łobez
oraz do działów:
 
Pośrednictwo - posrednictwo@puplobez.pl
Księgowość - ksiegowosc@puplobez.pl
 
 
 
NIP 253-01-04-317

 

tel/fax (91) 397 40 88 lub (91) 397 42 44

 

pośrednictwo pracy (91) 57 770 30
e-mail: posrednictwo@puplobez.pl
 
 

Numery wewnętrzne działów

 Urzędu Pracy

 

22 – NALICZANIE

23 – DORADZTWO

24 – KSIĘGOWOŚĆ

30 – FAX

38 – SZKOLENIA

39 – REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

41 – PROGRAMY

42 – POŚREDNICTWO

50 – DOTACJE

51 – REJESTRACJA

 

 

 

 


 

 


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
Punkt Obsługi Osób Bezrobotnych w Resku

ul. Kościuszki 7
72-315 Resko
e-mail: szgrre@praca.gov.pl
tel.: (91) 395 13 09 lub (91) 397 40 46

 

 

 
 

 

Wytworzył:
Andrzej Dąbro
Udostępnił:
Andrzej Dąbro
(2003-06-29 12:01:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Dąbro
(2015-07-30 07:23:48)
 
 

ilość odwiedzin: 972638

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X