Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Poniedziałek 30.11.2015

zaawansowane

Adres i kontakt

                                                                

 

 

UWAGA !

Nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego trwa do 25.11.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Powiatu Łobeskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, iż

dysponują środkamiz Europejskiego Funduszu Społecznego

przeznaczonymina szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych

powyżej 30 roku życia,w szczególności dla kobiet,

osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach.

Wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców

poszukujących pracowników o podniesionych kwalifikacjach zapraszamy

do współpracy. Szczegółowe informacje można zdobyć w siedzibie

urzędu przy ul. Niepodległości 13pok.nr 9 oraz pod numerem telefonu (91) 39 740 88 wew. 38.

 

OGŁOSZENIE

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że realizują projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu możliwe będzie przeprowadzenie szkolenia

 w temacie „rozbieracz – wykrawacz mięsa” dla bezrobotnych mieszkańców powiatu łobeskiego w wieku powyżej 30 roku życia, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Po odbyciu szkolenia gwarantowane jest zatrudnienie za granicą.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy oraz pod numerem telefonu 91 39 740 88 wew. 38

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z DNIA 28.07.2015 r.

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że pozyskiwane są nowe środki przeznaczone na organizację staży oraz

refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, o których mowa w art.49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to osoby:

1) do 30 roku życia,

2) długotrwale bezrobotne,

3) powyżej 50 roku życia,

4) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

5) posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

6) niepełnosprawne.

 

Zainteresowanych pracodawców z sektora prywatnego zapraszamy do niezwłocznego składania wniosków, gdyż w przypadku nie wykorzystania

przyznanych środków zostaną one przekazane instytucjom publicznym. Staż organizowany w ramach tego programu może trwać maksymalnie 4 miesiące,

wymagana jest też gwarancja zatrudnienia po zakończonym stażu. Ilość miejsc jak i czas rozpoczęcia realizacji (szczególnie staży) jest ograniczony.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy pok. nr 3 i nr 4 oraz pod numerem telefonu 91 39 740 88 , 91 39 742 44.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informuje, że od dnia 20.04.2015 r.,

w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

oraz orzeczeń lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

(Dz. U. z 2015 r., poz.457), nie będzie mógł finansować

badań lekarskich osób bezrobotnych kierowanych na staż.

Obowiązek ten będzie spoczywał na pracodawcy,

który jest organizatorem stażu.

 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
ul. Niepodległości 13
 73-150 Łobez
oraz do działów:
 
Pośrednictwo - posrednictwo@puplobez.pl
Księgowość - ksiegowosc@puplobez.pl
 
 
 
NIP 253-01-04-317

 

tel/fax (91) 397 40 88 lub (91) 397 42 44

 

pośrednictwo pracy (91) 57 770 30
e-mail: posrednictwo@puplobez.pl
 
 

Numery wewnętrzne działów

 Urzędu Pracy

 

22 – NALICZANIE

23 – DORADZTWO

24 – KSIĘGOWOŚĆ

30 – FAX

38 – SZKOLENIA

39 – REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

41 – PROGRAMY

42 – POŚREDNICTWO

50 – DOTACJE

51 – REJESTRACJA

 

 

 

 


 

 


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
Punkt Obsługi Osób Bezrobotnych w Resku

ul. Kościuszki 7
72-315 Resko
e-mail: szgrre@praca.gov.pl
tel.: (91) 395 13 09 lub (91) 397 40 46

 

 

 
 

 

Wytworzył:
Andrzej Dąbro
Udostępnił:
Andrzej Dąbro
(2003-06-29 12:01:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Dąbro
(2015-11-20 13:40:33)
 
 

ilość odwiedzin: 1046086

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X